• Nukit.ihelse.net er den nasjonale e-læringsserveren for spesialistutdanning i nukleærmedisin i Norge, som er driftet av Helse Vest IKT AS.

Tilgjengelige kurs

Nukleærmedisin 5 - "Onkologisk diagnostikk og terapi" er et e-kurs som arrangeres i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger fra 8. januar 2024 til november 2024. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen i spesialiteten nukleærmedisin og arrangeres annethvert år.

Hver kursdag innledes av en kort nettforelesning samordnet med nasjonal internundervisning. Deretter blir det en kort diskusjon under den elektroniske samlingen. Hver samling/kursdag avsluttes med flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser i den nasjonale læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve om nettforelesningen, artiklene og kasus.

Påmelding er via https://www.spesialisthelsetjenesten.no/


Introduksjon i de viktigste metodene i nevronukleærmedisin.

Introduksjon i DOTATOC-PET for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf-kurs. 34081). Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin eller via Universitet i Bergen, er påmelding ved å kontakte kursleder.

Introduksjon i PSMA-PET for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34080).
Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

Kurset eUSeN ("e-Course in Nuclear Medicine in the Endocrine Neck") er etterutdanning i thyreoidea- og parathyreoideascintigrafi i sammenheng med andre billeddiagnostiske modaliteter for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34384). Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

Kurset eUSeN ("e-Course in Ultrasound in the Endocrine Neck") er en innføring i ultralyd thyreoidea og parathyreoidea for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34383). Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin og i bryst-og endokrinkirurgi etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

Dette kurset er samlingssted til LiS langs kysten

Dette Moodle-"kurs" er ment til å være samlingssted for alle Leger i spesialisering i nukleærmedisin i Norge.

Dette Moodle-"kurs" er ment som et samlingssted for alle spesialister i nukleærmedisin i Norge.

Nukleærmedisin 5 - "Onkologisk diagnostikk og terapi" er et e-kurs som arrangeres i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger fra 10. januar 2022 til november 2022. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen i spesialiteten nukleærmedisin og arrangeres annethvert år. Den er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under den gamle ordningen.

Hver kursdag innledes av en kort nettforelesning. Deretter blir det en kort diskusjon under den elektroniske samlingen. Hver samling/kursdag avsluttes med flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser i den nasjonale læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve om nettforelesningen, artiklene og kasus.

Påmelding


Kurs i strålevern (NM1) arrangeres i uke 48 fra 29.11.2021 til 3.12.2021. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanning og obligatorisk under den gamle.


Kurs Nukleærmedisin NM2 - Strålefysikk, avholdes 15.11.2019 - 21.11.2019 i Oslo - se https://spesialisthelsetjenesten.no.
Mål med kurset er å gi grunnleggende kunnskap i radiofarmasi, fysikk, teknologi, bildebearbeidelse og kvalitetskontroll.
Kurset blir arrangert av Regionalt utdanningssenter ved Helse Sørøst. Påmelding foregår via via https://spesialisthelsetjenesten.no


Dette er arkivet med bonus-materiale til Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin.


Kurs i Klinisk nukleærmedisin (NM3) (Dnlf kurs Nr. 31043) ble avholdt 7.-11.11.2016 ved Haukeland universitetssykehus. Kurset teller med 30 timer for spesialitetene nukleærmedisin og radiologi.

Deltakerne skal i løpet av kurset få teoretisk og praktisk undervisning i klinisk bruk av nukleærmedisin bildediagnostikk ved de viktigste problemstillingene både i organdiagnostikk (bl.a. thyreoideasykdom, hjertekarsykdom, lungeemboli) og ved kreftutredning (bl.a. lungecancer, kolorektalcancer, prostatacancer og nevroendokrine tumores) samt ved betennelsesdiagnostikk. Gjennomgang av de viktigste nukleærmedisinske terapi­metodene (theranostics).

Kurs NM-e avholdes 9.9.2019 som del av Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin. Kurset gir en kort innføring i de nye obligatoriske e-kurs i nukleærmedisin NM4 og NM5.

Kurs i Klinisk nukleærmedisin (NM3) arrangeres som e-kurs i uke 22 fra 31.5.2021 til 4.6.2021. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanning og obligatorisk under den gamle. Påmelding er via kursportalen.

Deltakerne får teoretisk og praktisk undervisning i klinisk bruk av nukleærmedisin bildediagnostikk ved de viktigste problemstillingene både i organdiagnostikk (bl.a. thyreoideasykdom, hjertekarsykdom) og ved kreftutredning (bl.a. lungecancer, kolorektalcancer, prostatacancer og nevroendokrine tumores) samt de viktigste nukleærmedisinske terapi­metodene (theranostics).


Nukleærmedisin 4 - "Organdiagnostikk og -terapi" er et nytt e-kurs som arrangeres fra 7.12.2020 til september 2021 i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen. Den er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under gamle ordning. Påmelding er via kursportalen.

Hver kursdag innledes av en kort nettforelesningen. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med en eller flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på e-læringsserveren om kasus og oppgavene.

Kurs NM3 arrangeres som et hybridkurs fra 24.11.2023 t.o.m. 1.12.2023.
Kursdag 2-4 undervises i plenum ved Høgskolen i Bergen fra 27.-29.11.2023; resten av kurset undervises som e-kurs via en elektronisk samling

Nukleærmedisin 4 - "Organdiagnostikk og -terapi" er et e-kurs som arrangeres fra 9.1.2023 til november 2023 i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen og er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under gamle ordning. Påmelding er via kursportalen.

Hver kursdag innledes av en kort nettforelesning. Deretter blir det en kort diskusjon i det elektroniske møterommet. Hver samling/kursdag avsluttes med en eller flere oppgaver: 1-2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra den nasjonale læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt flervalgsprøver om forelesning, kasus og oppgavene.

Kurs "Myokard" innholder en kasussamling av myokardscintigrafier for internt bruk ved utdanningsvirksomheter i nukleærmedisin i Norge.

Dette "kurset" omfatter alle brukere som skal være med i testing av Oasis-V3-klientene.

Swimming theory