Nukit.ihelse.net er den nasjonale e-læringsserveren for spesialistutdanning i nukleærmedisin i Norge, som er driftet av Helse Vest IKT AS.

  Available courses

  Kurs i Klinisk nukleærmedisin (NM3) arrangeres som e-kurs i uke 22 fra 31.5.2021 til 4.6.2021. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanning og obligatorisk under den gamle. Påmelding er via kursportalen.

  Deltakerne får teoretisk og praktisk undervisning i klinisk bruk av nukleærmedisin bildediagnostikk ved de viktigste problemstillingene både i organdiagnostikk (bl.a. thyreoideasykdom, hjertekarsykdom) og ved kreftutredning (bl.a. lungecancer, kolorektalcancer, prostatacancer og nevroendokrine tumores) samt de viktigste nukleærmedisinske terapi­metodene (theranostics).


  Nukleærmedisin 4 - "Organdiagnostikk og -terapi" er et nytt e-kurs som arrangeres fra 7.12.2020 til september 2021 i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen. Den er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under gamle ordning. Påmelding er via kursportalen.

  Hver kursdag innledes av en kort nettforelesningen. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med en eller flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på e-læringsserveren om kasus og oppgavene.

  Kurs i strålevern (NM1) arrangeres i uke 48 fra 29.11.2021 til 3.12.2021. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanning og obligatorisk under den gamle.


  Nukleærmedisin 5 - "Onkologisk diagnostikk og terapi" er et nytt e-kurs som arrangeres i form av 30 ukentlige elektroniske samlinger fra 21. oktober 2019 til november 2020. Kurset er anbefalt læringsaktivitet under den nye ordningen for spesialistutdanningen i spesialiteten nukleærmedisin og vil arrangeres fortløpende annethvert år. Den er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under den gamle ordningen.

  Hver kursdag innledes av en kort nettforelesningen. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på e-læringsserveren om nettforelesningen, artiklene og kasus.

  Påmelding


  Introduksjon i DOTATOC-PET for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf-kurs. 34081). Kurset starter i juni 2021. Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

  Introduksjon i PSMA-PET for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34080).
  Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

  Kurset eUSeN ("e-Course in Nuclear Medicine in the Endocrine Neck") er etterutdanning i thyreoidea- og parathyreoideascintigrafi i sammenheng med andre billeddiagnostiske modaliteter for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34384). Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

  Kurset eUSeN ("e-Course in Ultrasound in the Endocrine Neck") er en innføring i ultralyd thyreoidea og parathyreoidea for spesialister i nukleærmedisin (Dnlf Kursnr: 34383). Kurset er godkjent som 5 etterutdanningstimer for spesialister i nukleærmedisin og som valgfrie kurstimer for Leger i spesialisering i nukleærmedsin etter gammel ordning. Dersom brukeren ikke allerede har adgang til kurset gjennom de nasjonale kurs i nukleærmedisin, er påmelding ved å kontakte kursleder.

  Dette Moodle-"kurs" er ment til å være samlingssted for alle Leger i spesialisering i nukleærmedisin i Norge.

  Dette Moodle-"kurs" er ment som et samlingssted for alle spesialister i nukleærmedisin i Norge.

  Kurs Nukleærmedisin NM2 - Strålefysikk, avholdes 15.11.2019 - 21.11.2019 i Oslo - se https://spesialisthelsetjenesten.no.
  Mål med kurset er å gi grunnleggende kunnskap i radiofarmasi, fysikk, teknologi, bildebearbeidelse og kvalitetskontroll.
  Kurset blir arrangert av Regionalt utdanningssenter ved Helse Sørøst. Påmelding foregår via via https://spesialisthelsetjenesten.no


  Dette er arkivet med bonus-materiale til Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin.


  Kurs i Klinisk nukleærmedisin (NM3) (Dnlf kurs Nr. 31043) ble avholdt 7.-11.11.2016 ved Haukeland universitetssykehus. Kurset teller med 30 timer for spesialitetene nukleærmedisin og radiologi.

  Deltakerne skal i løpet av kurset få teoretisk og praktisk undervisning i klinisk bruk av nukleærmedisin bildediagnostikk ved de viktigste problemstillingene både i organdiagnostikk (bl.a. thyreoideasykdom, hjertekarsykdom, lungeemboli) og ved kreftutredning (bl.a. lungecancer, kolorektalcancer, prostatacancer og nevroendokrine tumores) samt ved betennelsesdiagnostikk. Gjennomgang av de viktigste nukleærmedisinske terapi­metodene (theranostics).

  Kurs NM-e avholdes 9.9.2019 som del av Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin. Kurset gir en kort innføring i de nye obligatoriske e-kurs i nukleærmedisin NM4 og NM5.