Nukit.ihelse.net er den nasjonale e-læringsserveren for spesialistutdanning i nukleærmedisin i Norge, som er driftet av Helse Vest IKT AS.

  Available courses

  Kurs NM-e avholdes 9.9.2019 som del av Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin. Kurset gir en kort innføring i de nye obligatoriske e-kurs i nukleærmedisin NM4 og NM5.

  Nukleærmedisin 5 - "Onkologisk diagnostikk og terapi" er et nytt e-kurs som arrangeres i form av 30 ukentlige samlinger fra 21. oktober 2019 til november 2020. Kurset er obligatorisk under den nye ordningen for spesialistutdanningen i spesialiteten nukleærmedisin og vil arrangeres annethvert år. Den er også godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under den gamle ordningen.

  Hver samling innledes av en kort nettforelesningen. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på e-læringsserveren om nettforelesningen, artiklene og kasus.


  Nukleærmedisin 4 - "Organdiagnostikk og -terapi" er et nytt e-kurs som arrangeres fra desember 2020 til oktober 2021 i form av 30 ukentlige samlinger. Kurset er obligatorisk under den nye ordningen for spesialistutdanningen. Den er godkjent som valgfritt kurs på 30 timer under gamle ordning.

  Hver samling innledes av en kort nettforelesningen. Deretter blir det en kort diskusjon i forum. Hver samling/kursdag avsluttes med en eller flere oppgaver: 2 artikler, granskning av utvalgte undersøkelser fra læringsdatabasen i Norsk helsenettverk, samt en flervalgsprøve på e-læringsserveren om kasus og oppgavene.

  Kurs i Klinisk nukleærmedisin (NM3) (Dnlf kurs Nr. 31043) ble avholdt 7.-11.11.2016 ved Haukeland universitetssykehus. Kurset teller med 30 timer for spesialitetene nukleærmedisin og radiologi.

  Deltakerne skal i løpet av kurset få teoretisk og praktisk undervisning i klinisk bruk av nukleærmedisin bildediagnostikk ved de viktigste problemstillingene både i organdiagnostikk (bl.a. thyreoideasykdom, hjertekarsykdom, lungeemboli) og ved kreftutredning (bl.a. lungecancer, kolorektalcancer, prostatacancer og nevroendokrine tumores) samt ved betennelsesdiagnostikk. Gjennomgang av de viktigste nukleærmedisinske terapi­metodene (theranostics).

  Dette er arkivet med bonus-materiale til Nasjonal internundervisning i nukleærmedisin.